Mål for Den kulturelle skolesekken

Mål 1:

DKS skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskole og i videregående skole.

Mål 2:

DKS skal legge til rette for at elevene skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst-og kulturuttrykk av alle slag.

Mål 3:

DKS skal bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.