Kulturvertens side

Kulturvertene er viktige ambassadører og elevarrangører for DKS.

Kulturvertenes oppgaver kan bestå av:

- lage arrangementsoversikt for sin skole

- lage markedsføringsplan

- lage kjøreplan for arrangementsdagen

- presentere utøverne

- organisere bærehjelp og rigging i samarbeid med kulturkontakt / vaktmester

Vi holder kulturvertkurs for barnetrinnet 20. september.

DKS Vestfold holder kurs for ungdomstrinnet 12. september.