Kulturkontaktens side

Kulturkontakten er bindeleddet mellom skolen, utøverne og DKS. Kulturkontaktordningen skal bidra til elever, lærere og ledelsen ved skolen skal føle eierskap til og være godt kjent med innholdet og mulighetene i DKS. Alle grunnskolene har sin egen kulturkontakt, disse er en viktig ressurs for DKS.

Kulturkontaktene blir invitert til samlinger i løpet av skoleåret:

Kulturvertkurs og erfaringsdeling20. september

Inspirasjonskveld før jul (informasjon kommer)

Erfaringsdelig og inspirasjonsdag i juni (informasjon kommer)

Har du spørsmål om din rolle som kulturkontakt kan du sende en e-post til oss.

Kulturkontaktens oppgaver kan være:

- Skape en best mulig opplevelse for elevene.

- Sørge for at utøvere blir tatt i mot når de ankommer skolen

- Informere kolleger og elever om hva som kommer til skolen

- Legge til rette for at arrangementet på skolen blir en best mulig opplevelse for elevene

- Lede og veilede kulturvertene

- Gå igjennom tekniske krav med ledelsen og vaktmester / kulturverter

- Informere vaktmester om tekniske krav

- Informere om hvor lærere på det aktuelle trinnet kan finne materiell til for-og etterarbeid

- Registrere dato og tid for programmet i skolens planer

- Melde fra om endringer i elevtall og kontaktpersoner

- Informere aktuelle lærere på det enkelte trinn om programmet

- Minne aktuelle lærere om skolens tilbakemelding etter gjennomføringen

- Melde fra om eventuelt behov for å bytte tid for gjennomføring i god tid til oss