Tilbake
Pixabay
Skriv ut

Hip Hop - workshop

Vi ønsker med denne workshopen å la elevene møte en viktig og ikke minst kreativ arena for dagens ungdomskultur. Hip hop som form er ikke bare dans, men også musikk, og er en stor del av det å uttrykke seg og synliggjøre ungdom både som gruppe og individ.

Det  vil komme 2 dansere fra Spotlight dansestudio i Sandefjord, som vil reise rundt på skolene for å vise frem hip hop som en bevegelsesform til elevene. Hip hop er den danseformen som ser ut til å engasjere ungdom flest, da både gutter og jenter.


Spotlight gleder seg derfor til å ta med seg hip hop ut i skolen og demonstrere noen måter å uttrykke seg på innenfor denne dansestilen. De har mikset en spesialmiks til klassene, som de ønsker å lære bort, og til sammen skal det bli en kul miks som de kan benytte seg av slik de vil. Hip hop er en av de mest populære dansestilene for øyeblikket og vi tror dette blir en gøy workshop for elevene, hvor de skal få bidra selv og sette sitt preg på koreografien.

Læreplanmål

EKSEMPEL PÅ AKTUELLE KOMPENTANSEMÅL:

  • Uttrykke egne ideèr, tanker og følelser gjennom bevegelse og dans.
  • Trene på og utføre dans fra ungdomskulturer og sammen med instruktører og medelever skape enkle dansekomposisjoner.
  • Praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord

Om kunstner / utøver / gruppe