Tilbake
Skriv ut

Visuell kunst/kulturarv: 2020-2021: Munchs Hage

VI MØTER MUNCH – EDVARD MUNCH OG ÅSGÅRDSTRAND


I Åsgårdstrand, ligger museet Munchs hus. Kunstneren Edvard Munchs første egne hjem, og museum i over 70 år.


Fra neste skoleår kan vi tilby en ny, variert og sammensatt formidling: To unike og svært ulike digitale opplevelser som på en helt ny måte formidler Munchs liv og kunst i Åsgårdstrand. Videre blir det interaktive stasjoner, formidling i museet og landskapet rundt, og verksted med kunstner. Vi ønsker ikke å tilby en tradisjonell pedagogisk formidling med hovedfokus på fakta og kunnskap, men i stor grad gi opplevelser gjennom inntrykk, stemninger og følelser.


Elevene blir kjent med naturens innflytelse og påvirkning på Munch, samt møter mer personlige stemninger, hverdagslige sysler og øyeblikk fra hans liv.

De vil komme nær opplevelsen av å kunne trekke seg tilbake – og kunne reflektere over behovet vi alle har for ro, kontemplasjon, og for å ha ett sted som bare er ens eget.  


Munch maler naturen, og det sterkeste i naturen; livet selv og livets syklus. Menneskelige skjebner, livets gang fra fødsel til død, kjærlighetens gleder og sorger. Og, naturens eget kretsløp, som går uavhengig av oss mennesker, og som vi er tvunget til å følge. I tekst og bilder vektlegger han de store linjer som går sin gang. Han gjør det uten sentimentalitet. Og han gjør det med en stor respekt, både for jorden og for oss mennesker som lever på og av den. Slik følger naturen og mennesket hverandre, og flettes sammen.

Munch ser og gir uttrykk for de store linjene i møte med naturen: – Alt er i oss – og vi er i alt – – Det minste deler sig i små, det store samler sig til en stor Enhet – Han gikk om i sin Blomstrende Have og så på dette overdådige svulmende Liv –Sen Sommer var det – og Trærne stod i Frukt –.”  

Vi ønsker å vektlegge hva kunst er, hva det kan være, og ikke minst bety for oss mennesker. Vi ønsker å formidle Edvard Munchs tro på seg selv og sine evner som kunster og hans formidling av følelser vi alle bærer i oss. Hans nysgjerrig på livet og det sammensatte og komplekse mennesket, hans evne til å ta nye ideer innover seg og tørre å se verden med nye øyne.


Varighet er avhengig av sammensetning av de ulike elementene, 3-4 timer. Vi tilpasser, ta kontakt. Det ideelle er maks 30 personer.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Solfrid Sakkariassen, Vestfoldmuseene
  • Produsent: Solfrid Sakkariassen, Vestfoldmuseene
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene
  • Idé/opplegg: Solfrid Sakkariassen, Vestfoldmuseene