Tilbake
Skriv ut

Følelsesbiblioteket

Følelsesbiblioteket - med bilder som døråpner for å forstå hverandre. 

Følelsesbiblioteket omhandler ulike følelser som sinne, sorg, lykke, forelskelse, sjenanse og sjalusi. Temaene blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri, med fargerike og morsomme illustrasjoner.

Workshopen er lagt opp slik at den skal inspirere barna til å skape noe selv og til egne tanker og refleksjoner rundt følelser.

Prosjektet består av en utstilling med 7 innrammede bilder. Det er ett bilde fra hver av de 7 bøkene i serien ”Følelsesbiblioteket” av Anna Fiske. Bøkene, som er frittstående, følger med utstillingen og har temaene Lykke, Sinne, Redd, Sjalu, Trist, Forelskelse og Sorg. Bildeutvalget er foretatt i samarbeid med Anna Fiske. 

Bildene presenteres uten tekst, og tanken er at de skal inspirere barn og unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk og til selv å arbeide med kreative oppgaver. Utstillingen vil være spesielt godt egnet for fremmedspråklige barn da alle vil kjenne seg igjen i de følelsene som både bildene og tegningene i bøkene viser. Gjennom praktiske aktiviteter og enkle øvelser får barna oppleve hva og hvordan de uttrykker og tolker sine egne og andres følelser, noe som igjen gir rom for nye uttrykk, kreativitet, samhandling og refleksjon. 

Å lære å kommunisere ved hjelp av estetiske virkemidler gir rom for nye spørsmål og samtaler - og som formidler av utstillingen vil jeg legge vekt på ulike kunstneriske uttrykksformer, glede og lek. « Lær med kroppen, det sitter i hodet «, heter det jo så fint, og så vet vi at vi lærer best når noe er gøy! - og dette er gøy og bittelitt skummelt (for det er det jo når vi skal kjenne på følelser som sinne, sjalusi forelskelse og sorg) 

Overordnet del av læreplanverket vektlegger en praktisk og estetisk tilnærming til det å lære:» Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. (…) Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål» (overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen 2017,s 7-8). Videre fremheves nettopp evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere som viktig for dybdelæring. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord

Om kunstner / utøver / gruppe

Janne Lepperød