Tilbake
Sti for Øye
Sti for Øye
Kristine Strand Hughes
Skriv ut

På KulTur med klassen

9 trinn får en KulTur-dag i vår vakre kommune. (mai / juni 2020)

Dagen er delt i to: et besøk til Høyjord stavkirke der de får en innføring i historikken rundt Vestfolds eneste stavkirke. Høyjord stavkirke (Haugagerdis kirkja) står i tettstedet Høyjord i Sandefjord kommune og har fått sitt navn etter gården den ble bygd ved. Det er den eneste stavkirken i Vestfold og den sydligste i Norge som har overlevd inn i vår tid fra middelalderen.

Høyjord stavkirke er en enskipet midtmastkirke. Det har vært vanlig å datere denne kirken til ca. år 1300, men den antas å ha blitt bygd i to faser. Koret er trolig reist i siste halvdel av 1100-tallet, mens selve skipet er fra ca. 1275. Dette kan indikere at deler av kirken har vært tatt ned og gjenoppbygd. Kirken hadde også svalganger fram til 1689, men siden har disse forsvunnet. Siste gang kirken ble restaurert var i perioden 1948–1953. Arbeidene ble ledet av arkitekt Otto L. Scheen. Det var under denne restaureringen at man oppdaget at kirken opprinnelig var en såkalt midtmastkirke. Midtstav og takrytter ble rekonstruert i 1952. Kirken ble gjenåpnet 20. september 1953.

Kirken er en av kun tre gjenværende midtmastkirker. De to andre er stavkirkene i henholdsvis Nore og Uvdal. Det er en type stavkirke med en sentralt plassert midtmast som bærer en takrytter med spir. Takrytteren er da et virkelig tårn og ikke bare et dekorativt innslag. I tillegg til den sentrale midtmasten har kirken 12 bærende staver. Hver av dem har sin egen unike dekor.

I middelalderen sto kirken sterkt i Norge. Man betalte skatter til kirken, kunne få bøter av kirken og kongen og biskopen var ofte i strid med hverandre om skattlegging og makt over folket.

Det er en stavkirke i Vestfold, 28 i hele landet. Høyjord stavkirke er et viktig kulturminne å ta vare på i Sandefjord. Dagen skal gi et innblikk i hverdagen til en munk og inntrykk av hvordan kirkene kan ha sett ut og hvordan kirken fulgte menneskene fra vugge til grav.

Del to av dagen er et besøk til STI FOR ØYE der elevene får en omvisning på stien med kunstner Elfi Sverdrup.

STI FOR ØYE er en kjærlighetsærklæring til vestfoldskogen. Et kunstprosjekt som i tett samarbeid med naturen påvirker alle som besøker stien til å la sansene få fritt spillerom. Stien er anlagt utenfor allfarvei, på Fossnes i Sandefjord kommune i Vestfold. Den er lagt av landskapsarkitekt Rainer Stange som på ekte indianervis lar stien bukte seg fram i pakt med naturens egen magi.

STI FOR ØYE er tilgjengelig hele døgnet året rundt. Lysdesigner Erik Selmer sørger for at stien, naturen og kunsten er lyssatt på en spennende og eventyrlig måte. Belysningen blir automatisk slått på hver kveld ved mørkets frembrudd.

Stiens dekke er rød rombeporfyr, ”den røde løperen”, som knapt finnes noe annet sted enn i Stokke. Skogen på begge sider av stien har Norges rikeste forekomst av lauvtrearter. Hver vår dekker tepper av hvitveis skogbunnen. Blåveisen danner store øyer i isødet. Fuglelivet er artsrikt og symfonisk. Hver høst tegner kantareller sine klaser av gull mot urskogens bunn.

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • Kunstnere/grupper: Sti for Øye
  • Produsent: Gunn Strand Eliassen, DKS Sandefjord
  • I samarbeid med: Sti for Øye og Høyjord stavkirke
  • Idé/opplegg: Den kulturelle skolesekken i Sandefjord

Om kunstner / utøver / gruppe

Elfi Sverdrup i samarbeid med Sti for Øye