Tilbake
Larvik Museum
Larvik Museum
Larvik Museum
Espen Winther
Skriv ut

HAVETS DRAGER: VIKINGENES REISER

Havets drager: vikingenes reiser

I år produseres det et nytt DKS-opplegg i Sandefjord for 6. klassingene i Larvik og Sandefjord. Dagen vil inneholde aktiviteter som vil gi elevene en forståelse for ulike sider av vikinglivet. Elevene skal innom fire stasjoner i løpet av dagen.

Nærmere informasjon kommer.

Elever og lærere må være godt kledd. Dagen blir gjennomført uansett vær og vind. Skoler som har elever med behov for tilrettelegging må ta kontakt med Midard i god tid før de skal på DKS-dagen.

Læreplanmål

Praktisk info og program

Rammen for opplegget er - som før; 4 klasser pr dag i tidsrommet kl. 09.30-13.00 inkludert tid til lunsj. Hver av de fire postene er på 45 min. totalt som inkluderer aktiviteter, evt. opprydding og forflytting til neste post. Eneste praktiske endring i programmet sammenlignet med tidligere er at lunsjen er satt til 20 minutter for å gi plass til en felles velkomst og avslutning av dagen. Hver klasse, maksimalt 30 elever, må til enhver tid følges av minst en lærer. På postene vil utøverne ha ansvaret for formidling og organisering, men under spisepausen har lærerne det fulle ansvaret for elevene slik at utøverne får spist.

Kort beskrivelse av postene

Post 1:


Post 2:


Post 3:


Post 4:


Relevante læreplanmål 5.- 7. trinn

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom aktivitetene.

Historie (samfunnsfag)
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi (samfunnsfag)
forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Muntlig kommunikasjon (norsk)
opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Design (Kunst og håndverk)
lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Produsent: Vestfoldmuseene​ avdeling Midgard.
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene avdeling Midgard og Den kulturelle skolesekken i Larvik og Sandefjord kommuner.