Tilbake
Foto: Gunnn Strand Eliassen
Foto: Gunn Strand Eliassen
Foto: Gunn Strand Eliassen
Foto: Gunn Strand Eliassen
Skriv ut

Jul på husmannsplassen

Sandar Historielag ønsker velkommen til en førjulsstund på husmannsplassen Øvre Myra

Opplegget er fordelt på tre stasjoner og på forhånd er elevenene delt opp i tre grupper.

Omvisning i framhuset:  (ca 35 minutter)

Gruppevis besøker elevene kjøkkenet, kammerset og stua. I kjøkkenet viser husmannskona hvordan juleribba ble tilberedt i og julekakene stekt på den vedfyrte støpejerneskomfyren. I kammerset forteller husmannskona om personlig hygiene, senger og søvn. Ved veven sitter ei "vevkjerring" som viser hva som ble laget på den. I hvert av rommene fortelles historier fra jul i gamle dager på husmannsplassen. Som avslutning - foran juletreet I stua - synger alle 1. vers av «Du grønne glitrende tre». 

Sangleiker på låven: (ca 35 minutter)

På låven synges og leikes disse tekstene: «Så går vi rundt om en enebærbusk», «Reven rasker over isen», «En liten tid» og  «Jeg gikk meg over sjø og land».

Omvisning i vognskjulet: (ca 35 minutter)

Husmannen viser og forteller om saging og hogging av ved til jul. Vognmannen forteller om og viser fram samlingen i vognskjulet. Den består av en rekke vogner, sleder og redskaper til forskjellig bruk. Her vil elevene få se, ta på og undersøke mange gjenstander og høre begreper som tilhørte gårdsdriften rundt 1900.

Lærerveiledning

Jul på husmannsplassen

Viktig informasjon til lærere som følger elevene:

 • Klassene er inndelt i tre grupper (se turnéplan)
 • Alle elevene skal ha på seg navnelapp
 • Hver gruppe besøker låven, vognskjulet og framhuset
 • Elevene kommer uten sekker til Øvre Myra (sekkene må bli igjen på skolen)
 • Lærerne sørger for at elevene legger luer og votter i lomme/ermet på jakkene

Det er flott om elevene har kjennskap til disse sangene på forhånd:

 • «Så går vi rundt om en enebærbusk»
 • «Reven rasker over isen»
 • «En liten tid»
 • «Jeg gikk meg over sjø og land»
 • 1. vers av «Du grønne glitrende tre»

Velkommen til Øvre Myra! 

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

 • Gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og kulturminner. (Samfunnsfag)
 • Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. (Norsk)
 • Planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering (Mat og helse)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sandefjord
 • Produsent: Sandefjord kommune
 • I samarbeid med: Sandar Historielag
 • Idé/opplegg: Sandar historielag og Den kulturelle skolesekken, Sandefjord kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Sandar Historielag i Sandefjord ble startet i mai 1966 og har som formål å verne om våre kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Vi har i dag rundt 500 medlemmer, og et høyt aktivitetsnivå med blant annet utgivelse av Kulturminner, turer i området og jevnlig møtevirksomhet på egen husmannsplass Øvre Myra i Schanckesgate 24.