Tilbake
Pixabay
Skriv ut

Jul på husmannsplassen

Sandar Historielag ønsker velkommen til en førjulsstund på husmannsplassen Øvre Myra

Opplegget er fordelt på tre stasjoner og på forhånd er elevenene delt opp i to grupper.

Omvisning i framhuset: (ca 50 minutter)

Elevene besøker kjøkkenet, kammerset, loftet og stua. Nytt av året er at vi har med ei «vevkjerring» i kammerset. Hun forteller om veven og viser hva som kunne bli laget på den. I hvert av rommene fortelles historier fra jul i gamle dager på husmannsplassen. I framhuset synges 1. vers av «Du grønne glitrende tre».

Sangleiker på låven: (30 minutter)

På låven synges og leikes disse tekstene: «Så går vi rundt om en enebærbusk», «Reven rasker over isen», «En liten tid» og  «Jeg gikk meg over sjø og land».

Omvisning i vognskjulet: (ca 20 minutter)

Det nye i høstens opplegg «Jul på Myra» er å vise fram og fortelle om samlingen i vognskjulet. Den består av en rekke vogner, sleder og redskaper til forskjellig bruk. Her vil elevene få se, ta på og undersøke mange gjenstander og høre begreper som tilhørte gårdsdriften rundt 1900.

Lærerveiledning

Jul på husmannsplassen

Viktig informasjon til lærere som følger elevene:

 • Elevene kommer uten sekker til Øvre Myra (sekkene må bli igjen på skolen)
 • Det blir ingen spising
 • Lærerne sørger for at elevene legger luer og votter i lomme/ermet på jakkene
 • Lærerne følger gruppa si fra stasjon til stasjon (låven, vognskjulet og framhuset)

Det er flott om elevene har kjennskap til disse sangene på forhånd:

 • «Så går vi rundt om en enebærbusk»
 • «Reven rasker over isen»
 • «En liten tid»
 • «Jeg gikk meg over sjø og land»
 • 1. vers av «Du grønne glitrende tre»

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

 • Gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og kulturminner. (Samfunnsfag)
 • Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. (Norsk)
 • Planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering (Mat og helse)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sandefjord
 • Produsent: Sandefjord kommune
 • I samarbeid med: Sandar Historielag
 • Idé/opplegg: Sandar historielag og Den kulturelle skolesekken, Sandefjord kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Sandar Historielag i Sandefjord ble startet i mai 1966 og har som formål å verne om våre kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Vi har i dag rundt 500 medlemmer, og et høyt aktivitetsnivå med blant annet utgivelse av Kulturminner, turer i området og jevnlig møtevirksomhet på egen husmannsplass Øvre Myra i Schanckesgate 24.