Tilbake
DKS
DKS
Skriv ut

Høyt og lavt med tryllefløyten

«Høyt og lavt med Tryllefløyten» er en forestilling med Charlotte Fongen og Magne Fremmerlid – dette kombinerer vi med et besøk hos "Fru Marcussen" på galleriet og klokkespillet i tårnet. Kanskje vi kan ta en tur ned i kirkens krypt der det er lavt, mørkt og spennende og oppleve noen toner på det franske cembaloet der. Videre går vi opp via "Fru Marcussens" tryllefløyter til klokkespillet. I begge tilfeller vil Mozarts musikk prege det hele. Charlotte og Magne har gjort denne forestillingen i Den kulturelle skolesekken flere steder i landet.

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

Gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken

Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

Samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare

Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene

Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken

Beskrive kirkebygget og reflektere over dets betydning og bruk.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • Kunstnere/grupper: Charlotte Fongen og Magne Fremmerlid

Om kunstner / utøver / gruppe