Tilbake
Skriv ut

Sirkusworkshop

En introdusering i et knippe disipliner innen sirkus.

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE LÆREPLANMÅL:

Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra.

Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar.

Samhandle med andre i ulike aktivitetar.

Anerkjenne kroppslege føresetnader og skilnader mellom seg sjølv og andre.

Utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike rytmar og musikk.

Setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord

Om kunstner / utøver / gruppe

Kine Marie Hansen har gjennomført flere kurs for barn innen luftakrobatikk og scenisk arbeide. Hun har gått sirkuslinja ved Fjordane folkehøgskule og tatt et årsstudie i grunnleggende sirkuskunster i Barcelona og to år på sirkusutdannelsen AFUK i København. Kine Marie holder til i København hvor hun er utøvende artist og underviser barnegrupper i sirkusdisipliner gjennom KITs program ”Nycirkus på skemaet”.

Abigael Rydtun Winsvold har bakgrunn i turn og teater, nå arbeider hun med nysirkus og som skuespiller. Hun har utdannelse fra sirkusutdannelsen AFUK, og Akademi for Moderne Cirkus (AMOC) i København. Hun jobber som freelancer med tilknytning til Stella Polaris i Vestfold. Har bred erfaring i å arrangere og holde ulike kurs og workshops for barn og unge.

Elevorientering

Sirkuskurs: ulike sirkus- og akrobatikkferdigheter

En introdusering i et knippe disipliner innen ny-sirkus. Gjennom lek, akrobatikk og trapeskunster lærer elevene å lytte til kroppen sin, tilstedeværelse, samarbeid og å stole på hverandre. Det handler om å tørre og å sprenge personlige grenser. De vil bli bevisst på at "de kan". Kurset kan bidra til en positiv holdning i klasserommet.

Husk gymtøy og drikkeflaske!