Tilbake
www.hvalfangstmuseet.no
www.hvalfangstmuseet.no
www.hvalfangstmuseet.no
Skriv ut

Hvalfangstmuseet og Southern Actor

Da hvalfangsten ennå pågikk var høsten tiden for avreise og adskillelse. For å forstå litt mer av hvalfangsttiden og hvordan hvalfangerne hadde det, skal elevene bli bedre kjent med kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum og hvalbåten Southern Actor. Den kulturhistoriske utstillingen er under ombygging, slik at vi i år viser elevene filmen «Blåst forut», som viser hvordan storhvalfangsten foregikk. Filmen gir elevene et godt utgangspunkt for å forstå størrelsen og omfanget av fangsten. Museet legger også opp til et besøk på Southern Actor, der elevene får komme om bord og selv bruke sansene og kroppen. Det er trangt i lugarene forut, hvor deler av mannskapet bodde i flere måneder av gangen.

Museet rommer både naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger. Naturhistorisk avdeling er sentrert rundt en blåhvalmodell i full størrelse. Ellers vises dyre- og fuglelivet i arktiske og antarktiske områder. Etter en kort vandring i salen går elevene ned i skjelettrommet.

Et besøk på Bryggekapellet er også en del av opplegget denne dagen. I kapellet henger blant annet minnetavler over omkomne hvalfangere, flere svært unge, som ble gravlagt eller senket i en våt grav i Antarktis. Klassene kan forberede besøket ved å studere informasjon på Hvalfangstmuséets hjemmeside som dere finner HER.

Lærerveiledning

Last ned:

Læreplanmål

EKSEMPEL PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

Finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kilder, vurdere funnene og følge regler for nettvett og nettetikk.

Diskutere og reflektere over natur, miljø og samfunnet vårt.

Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis. 

Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. 

Beskrive hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden.

Forklare hvordan mennesker tilpasser seg ulike typer natur.

Kjenne til særtrekk ved ressurser og næringer, befolkning og levevis. 

Gi eksempler på hvordan forurensning kan ødelegge levevilkårene til mennesker, planter og dyr.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • Produsent: Vestfoldmuseene IKS

Om kunstner / utøver / gruppe

Museumspedagog Inger-Lise Krekling og formidler Atle Selnes Nielsen