Tilbake
Foto: Dråpen i havet
Foto: Lars Øverli
Foto: Lukasz Zamaro
Skriv ut

Ungdommens filmfestival

Hjertnes kulturhus

Velkommen til UNGDOMMENS FILMFESTIVAL.

Den kulturelle skolesekken i Sandefjord inviterer alle 10. klassinger til filmfestival over to dager i Hjertnes kulturhus.

PROGRAM (med forbehold om små endringer)

Mandag 12. november

09:30: Åpning av filmfestivalen ved Siv Rajendram Eliassen.

Siv er manusforfatter og en av hennes siste filmer er Erik Poppes spillefilm «Utøya 22. juli» Hun ble nominert til årets Amanda for beste manus for denne filmen. "Utøya 22. juli" vil bli satt opp i perioden 15.11 - 1.12 som frivillig filmvalg for 10. trinn.

09:45:  Charlotte Røhder Tvedt forteller om prosjektet «Mellom oss».

09:55: .Visning av dokumentarfilmen «Mellom oss». 380 filmskapere, èn film! En film om lykke, forventninger, grenser og motgang. 

«Våren 2016 ba filmskaper Charlotte vanlige mennesker over hele landet om å filme sin verden. Resultatet er blitt Norges første dokumentar bestående bare av innsendt film. Over 900 bidrag har blitt til én historie, satt sammen av en dreven filmskaper med blikk for sammenhenger og kontraster. Vi får ærlige glimt av hverdagen til helt vanlige mennesker: jenta som savner faren sin, gutten som gråter i bilen på vei til jobb og studenteten som savner venner.»

11:05: Charlotte har dialogsamtale med salen i ca 20 min.

11:25: Pause i ca. 20 minutter (ta med matpakke)

11:45: Visning av filmen «69 minutter av 86 dager» Filmen varer i 69 minutter.

«Å flykte fra Syria til Sverige er utvilsomt dramatisk, men hvordan oppleves reisen for en treåring? I 69 minutter av 86 dager følger vi den lille jenta Lean og familien på vei mot slektninger i Sverige. Regissør og fotograf Egil Håskjold Larsen begynner med å gi oss et nærbilde av svømmevester liggende på en strand, et svært symboltungt bilde, for så å la kameraet panorere til menneskene som venter på å dra videre fra Hellas. Lavmælt og observerende fortsetter filmen - uten fortellerstemme, uten intervjuspørsmål og ofte sett fra Leans perspektiv. Vi får innblikk i hvor kaotisk verden virker når du ikke rekker andre mennesker lengere enn opp til knærne, men også hvordan kaotiske situasjoner kan by på gledefulle stunder. Som tittelen tilsier har Håskjold Larsen fulgt familien gjennom 86 dager; resultatet er en vakker og rolig film som blant annet viser de mange tilsynelatende vanlige øyeblikkene man opplever på en ytterst uvanlig reise.»

Trailer til filmen finner du her

12:55: Pause i 15 minutter

13:10: Vi viser kortfilmen "Noko stort" skapt av Stian Hafstad.

13:25: Ettersnakk med skuespiller Lasse Vermeli fra Sandefjord.

13:50: Vi takker for i dag, ønsker vel hjem og på gjensyn i morgen.

13:55: Busser satt opp til Andebu og Stokke.


Tirsdag 13. november

09:30: Lars Øverli snakker om «Fra ungdommen» prosjektet.

09:45: Visning av filmene som portretterer en generasjon ungdommer.

Link til nettsidene finner du her.

«Ungdomstiden er en tid da du forandrer deg. Du føler deg kanskje alene, men mange forandrer seg samtidig. Det som egentlig forandres, er tiden vi lever i. Det som skapes, er fremtiden. Den formes nå — akkurat nå, hele tiden, ofte uten at vi merker det.

«Fra ungdommen» er nåtid for ettertidens skyld; en dokumentar om dem som arver landet. Hvem er de egentlig?»

Link til forfilm finner du her.

10:30: Ettersnakk med salen av Lars i 15 min.

10:45: Pause i 20 minutter (ta med matpakke)

11:05: "Kortfilmstafetten",  regissørene Ann Holmgren og Egil Pedersen kommer med tre av sine filmer. De introduserer og snakker med salen om hva representasjon på film betyr og hvordan det har vært med å formet deres kunstneriske uttrykk.

11:20: Visning av filmene- med snakk mellom hver film.

«Filmene tilhører ulike sjangre, og dere får se både musikkvideo, kunstfilm og klassisk kortfilm. Begge regissørene har samisk tilknytning, og det speiles i filmene deres. Én film har koblinger til det mytiske i samisk kultur, en annen viser hverdagen i et kystsamisk miljø og musikkvideoen kombinerer moderne musikk med samiske sagn."

11:50 Ettersnakk med regissørene

12:10: Takk for nå og vel hjem

12:15: Busser satt opp til Andebu og Stokke
Læreplanmål

GENERELL DEL:

Det meiningssøkjande mennesket

Det samarbeidende mennesket

Det allmenndanna mennesket

Det skapande mennesket

Det integrerte mennesket

SAMFUNNSFAG:

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

HISTORIE:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine

SAMFUNNSKUNNSKAP:

 • gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar
 • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep
 • gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

VISUELL KOMMUNIKASJON:

 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film, video og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
 • bruke filmatiske virkemidler som lys, lyd, kameravinkel og bildeutsnitt
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sandefjord
 • Produsent: Den kulturelle skolesekken, Sandefjord
 • Idé/opplegg: Den kulturelle skolesekken, Sandefjord