Tilbake
Einar Anbjørn Hansen
Andebu
Skriv ut

Høyjord stavkirke

Høyjord stavkirke ligger i Høyjord sokn i Sandefjord prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1150. Kirken har langplan . Kirken har vernestatus fredet.

Høyjord stavkirke ligner ikke en typisk stavkirke, og man fikk derfor ganske sent øynene opp for denne kirken. Først i 1904 ble den hvitmalte trekirken undersøkt med henblikk på hva som var igjen av den opprinnelige stavkirken. Kirken er antagelig fra 1200-tallet og er en av de større stavkirkene.

I 1948-53 ble det gjort store endringer, og kirken fikk da den utformingen den har i dag. Kirkens nye eksteriør bygger på antagelser og tolkninger av hvordan kirken kan ha sett ut i tidlig etterreformatorisk tid.

Kirkerommet er enkelt med en stor midtstav. Over inngangen er det galleri, og høyt i sydveggen er de middelalderske lysåpningene bevart. Åtte av middelalderens innvielseskors finnes på innerveggene. I skipet er det rester av malt middelalderdekor, mens dekorasjonene i koret i hovedsak er rekonstruert av Finn Kraft i 1959-64. Altertavlen er fra 1600-tallet. Den forgylte vindfløyen fra rundt 1250 som finnes i kirken er en av åtte slike som er bevart i Norden. Den var tidligere i toppen av kirkespiret.

Læreplanmål

  • Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger.
  • Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes.
  • Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Norge fra vikingtida til slutten av dansketida og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden.
  • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levevis.
  • Høre om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • Produsent: Den kulturelle skolesekken, Sandefjord
  • I samarbeid med: Høyjord stavkirke og kirketjener