sandefjord

For formidlere

Et mål med Den kulturelle skolesekken er at elevene skal møte profesjonell kunst og kultur.

Gunn Strand Eliassen @ sandefjord // 22.08.11

Fylkeskommunene er gitt et særskilt ansvar i forvaltningen av Den kulturelle skolesekken. I de fleste sammenhenger lønner det seg å ta kontakt med fylkeskommunen og kommunen for å få informasjon om Den kulturelle skolesekken der du holder til. Noen av fylkeskommunene opererer med en siste frist for innmelding av produksjoner til kommende skoleår.

De ulike fylkene og kommunene har ulike ordninger for hvordan de velger ut hva som blir en del av Den kulturelle skolesekken i kommunen eller fylket, og hvorvidt de gir støtte til produksjoner. Ta kontakt med fylkeskontakten for den kulturelle skolesekken i ditt fylke for mer informasjon.

SØKE OM MIDLER

Noen av de nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken i disponerer søkbare midler til produksjoner. Se oversikt over de nasjonale aktørene her.

Fylkeskommunene disponerer en stor del av midlene. Noen fylkeskommuner har også søkbare midler. Ta kontakt med Den kulturelle skolesekken i ditt fylke.

Det kan være andre aktuelle tilskuddsordninger utenfor Den kulturelle skolesekken. Ta kontakt med kommunen din eller fylkeskommunen din for nærmere informasjon.

Det finnes nasjonale støtteordninger til kunst og kulturproduksjoner. Norsk kulturråd gir støtte til prosjekter og tiltak på de ulike kunstområdene og har også utviklingsmidler til prosjekter i arkiv og/eller museum som fremmer formidling og læring, samt regionale abm-satsinger.

Flere nasjonale aktører bidrar til å sikre kvaliteten på kunst- og kulturproduksjonene i Den kulturelle skolesekken.

 

Katastrofen

Katastrofen

Foto: Gorgon prod