sandefjord

DKS

Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.
 
 
Bredde og regularitet

Den kulturelle skolesekken er en bred og systematisk satsing på profesjonell kunst- og kulturformidling i grunnskolen. Programmet er tematisk og aldersmessig knyttet til skolen læreplanverk, og sikrer at alle elver som går ut av grunnskolen i Vestfold har med seg:

 • god lokalkunnskap knyttet til historien og det estetiske miljø
 • varierte opplevelser knyttet til uttrykksformene film, teater, dans, musikk, litteratur,  billedkunst, skulptur og arkitektur

 For alle elever:

 • Scenekunst
 • Konserter
 • Billedkunst
 • Lokalhistorie
 • Kulturarv
 • Matkunst
 • Litteratur
 • Film

 Verdier i Den kulturelle skolesekken:

 • Pirrende
 • Inspirerende
 • Bevisstgjørende
 • Mangfoldig
 • Av høy kvalitet


Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på.

 

Gentlemen on the road

Gentlemen on the road

Chipolatas

Foto: Chipolatas

Gorgon produksjoner

Gorgon produksjoner

Foto: Gorgon prod

07. Kunst og barn

07. Kunst og barn