sandefjord

Godt nytt år

Velkommen til nye Sandefjord kommune

Gunn Strand Eliassen @ sandefjord // 03.01.17

1. januar 2017 ble Sandefjord historisk som den første kommunen som slo seg sammen etter den nye kommunereformen.

Den nye storkommunen heter Sandefjord og består av Stokke, Andebu og Sandefjord. Kommunen har over 62 000 innbyggere og det er 21 barneskoler og 6 ungdomsskoler i Sandefjord med rundt regnet 7100 elever. Skolene er av svært variert størrelse, fra Ramsum skole som har 44 elever og til Breidablikk ungdomsskole med sine 490 elever.  I tillegg er det 3300 barn som går i de 63 barnehagene, der 25 av disse er kommunale og 38 er private. "Gamle" Stokke kommune hadde Den kulturelle barnehagesekken, det er enda ikke tatt stilling til om dette skal videreføres i den nye kommunen, eller eventuelt i hvilket omfang. Dette vil det gå ut mer informasjon om på et senere tidspunkt.

Den kulturelle skolesekken vil nå bli til en felles sekk for de tre kommunene, og turneene og informasjon vil bli å finne på denne siden. Våren 2017 er DKS programmert som de tre gamle kommunene, men fra høsten 2017 vil vi ha en felles plattform og felles program som dekker den nye kommunen.

Den kulturelle skolesekken er lagt under enhet kulturformidling i kommunalområdet for Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Dersom det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med enhetsleder Gunn Strand Eliassen: gunn.strand.eliassen@sandefjord.kommune.no   33 41 67 17.

 

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune

Luxart foto

Kommunevåpen

Kommunevåpen

Sandefjord kommune