sandefjord

SKOLEÅRET 2016/2017

Gunn Strand Eliassen @ sandefjord // 27.08.13

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Sandefjord er en ordning for alle elever i grunnskolen.


DKS skal nå alle elever i grunnskolen uavhengig av hvilken skole de går på, og av hva slags økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn den enkelte elev har.

Innholdet i kunst - og kulturtilbudet DKS presenterer skal medvirke til å realisere skolens mål slik de kommer til uttrykk gjennom den generelle delen av læreplanverket og ellers i de ulike læreplanene. Opplevelsene elevene får gjennom DKS skal være av høy kunstnerisk kvalitet, det skal være et møte med det profesjonelle kunst og kulturlivet og det skal være bredde og mangfold i tilbudet. Vi presenterer et variert program innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur, matkultur og kulturarv og vi sikrer elevene et regelmessig tibud på alle klassetrinn.

Vi samarbeider med Sandefjordskolen om for - og etterarbeid rundt våre produksjoner, vi har etablert gode rutiner med kulturkontakter og kulturverter ved hver skole og vi har opprettet et programråd med representanter fra skolesektoren og kultursektoren. Dette sikrer god forankring  i Sandefjordskolen og er nødvendig for det videre samarbeidet.

I tillegg har vi et godt samarbeid med Vestfold fylkeskommune som innebærer at vi har godt kontakt og nettverksbygging med de andre kommunene i Vestfold. Vi bestreber oss på at alle skal føle et eierskap til Den kulturelle skolesekken i Sandefjord.

Velkommen til et nytt DKS-år. 

 

To syke søstre

To syke søstre

Foto: Lars Opstad

Kouame møter barna

Kouame møter barna

Foto: Kouame Sereba

De 20 beste minuttene av ditt liv

De 20 beste minuttene av ditt liv

Foto: Det Andre Teateret